Ouders

Aanmelden leerling

Overweegt u uw kind bij ons aan te melden, dan zijn er twee mogelijkheden tot contact.

Buitenschoolse opvang

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen kinderen voor en na school terecht. Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt de BSO.

GGD Fryslan

Dit doet de GGD op school Samen met het basisonderwijs richt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân zich op de ontwikkeling en gezondheid...

Klachtenprocedure

Goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Wij vinden het van groot belang dat u meteen komt als u ergens mee zit.

Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Ouderbijdrage 2016-2017

Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Friesland uit Franeker verzorgt tussen de middag de tussenschoolse opvang (TSO).

Verlofaanvraag

Informatie over het aanvragen van extra verlof voor uw kind.

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, of een afspraak bij bijvoorbeeld de dokter heeft, kunt u dat telefonisch of mondeling melden vanaf acht uur...