Sitemap van "De Pôlle"

School - skoalle - school

agenda voor de komende weken.

Algemeen - algemien - general...

gedragsregels op onze school

Het gebouw - it gebou - the...

het team - it team - the team

Groepsleerkrachten

Ondersteunend personeel

Vacatures

school ondersteunings profiel - SOP

Schoolgids 2017-2018

Schooljaarverslag 2015-2016

Schooltijden

Algemene schooltijden

Gymnastiek

Vakanties en vrije dagen 17-18

visie - missie 2019

Werkwijze

Ouders

Aanmelden leerling

Buitenschoolse opvang

GGD Fryslan

Informatie over hoofdluis

Informatie over pesten

Klachtenprocedure

Medezeggenschapsraad

Nederlands en Frysk

Ouderbijdrage 2016-2017

Ouderraad

O.r. zakelijke ouderavond 23 ...

Tussenschoolse opvang

Verlofaanvraag

Ziekmeldingen

Leerlingen

Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Groep 7 en 8

Actueel

Nieuwsarchief

Utrikking sulveren spjeld...

Fryske fotostrip

o.b.s. De Pôlle: all...

Gouden avond

Zakelijke ouderavond: 31 oktober...

Groep 8 naar "Ontdek het...

Zoon voor juf Gaby

Open dag 20 maart

Vogelwacht in groep 7/8

Prachtige bloemstukken Floralia!

Paasontbijt in de pyjama

Theoretisch verkeersexamen

Screening 3 TS

Dauwtrappen in Marsum

Juffenfeest in groep 1 en 2

Words to learn in group 3 and 4

Besite Poptaslot

Samen buiten spelen op De...

Autumm

Vol verwacthing knutselen we......

Serious Request 2013

Sinterklaas is op school geweest...

Winter Fair voor Serious Request

Geweldig nieuws !

Marsum 3TS+ school in de...

Words to learn group 3+4 Spring

Studiedag TPO Utrecht

Paasontbijt en Floralia

Open dag 22 mei

De Polle Loop Leeuwarden 18 mei...

Op pad met de Vogelwacht

Noarderleech 27 mei

kamp groep 7/8 2014

afscheid groep 8 en eindfeest

Merke september 2014

Nieuwsbrief nr. 3 okt. 2014

Nieuwsbrief nr.4 okt. 2014

Nieuwsbrief nr. 5 2014-2015 20...

Nieuwsbrief 2014-2015 nr.6 - 9...

Vrij baan - Festiviteiten rondom...

Nieuwsbrief 2014-2015 nr. 7 - 13...

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 8

Nieuwsbrief 2014-2015 nr. 9 d.d. 3...

Nieuwsbrief nr. 10 - 25 maart 2015

Nieuwsbrief 014-2015 nr. 11 - 14...

Marsum verbinding haven

Nieuwsbrief 12 - 1 juli 2015

Nieuwsbrief nr. 13 - 23 juni 2015

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief oktober 2015

Studiedag personeel d.d. woensdag...

Nieuwsbrief nr. 3 - november 2015

Nieuwsbrief 5 - december 2015

Nieuwsbrief 6 - januari 2016

Nieuwsbrief 7 februari 2016

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief 11 april 2016

Nieuwsbrief 10 mei 2016

Nieuwsbrief 11 - juni 2016

Nieuwsbrief 12 - juli 2016

Nieuwsbrief 1 - september 2016

Nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief 3. november 2016

Nieuwsbrief 4. december 2016

Nieuwsbrief 5-januari 2017

Nieuwsbrief 6. februari 2017

Nieuwsbrief 7. april 2017

Nieuwsbrief nr. 8 mei 2017

Nieuwsbrief 9 - juni 2017

We gaan weer naar school

Leerlingen helpen natuur een handje

Delegatie wetenschappers op school

Uitnodiging Ouderavond 31 oktober

Namens het Poptaslot heeft onze...

Kerst 2017

Leerlingen nieuws

Zwarte Zee-uil?

Chris vindt een pop van een klein...

Crea van donderdag 7 december...

Verftekeningen groep 3 en 4

Activiteiten

10-16 november: kledingactie

Oudergesprekken

Oudergesprekken

Sinterklaas komt aan in Nederland!

MR

OR

Sinterklaas komt op school!

Zakelijke ouderavond

Adviesgesprekken groep 8 leerlingen

St Nicolaassprookje

Overleg Dorpsbelang en obs De Polle

1-4 december: Juf Gellie en juf...

Kerstviering

Floralia

Oud papier

Bezoek inspecteur van het...

MR

Kerstvakantie t/m 3 januari

Nieuwjaarsreceptie Onderwijsgriep...

Weer naar school

Agenda komende weken.

Fotoalbums

Dauwtrappen groep 7 en 8

Leerlingenwerk groep 7/8

Op stap met de Vogelwacht

Fotostrip van Bas, Floris, Wiktor,...

Fotostrip van Wouter, Ryan en...

"Freed de 13e" van...

berneboekesjuery

Schoolkamp groep 7/8 Grou

Aflsluiting Kinderboekenweek 2012

Een aantal gemaakte werken tijdens...

Ontdek het VMBO op het Comenius....

Sint 2012

Bezoek aan Vliegbasis Leeuwarden

Ballonnen met de Vliegbasis

Schoolschaatsen 2013

Vogelwacht op bezoek in groep 7/8

Floralia maart 2013

Paasontbijt in de pyjama

Juffenfeest 2013 Groep 1-2

Groep 7 en 8 Dauwtrappen 2013

Poptaslot groep 5+6

Samen spelen op De Pôlle

Op naar de kaasboerderij!

Theater wandeltocht

creatief met groep 7/8

Safe and Social

Stoomboten knutselen

Lampionnen 2013

St. Nicholas group 7/8 2013

Sinterklaas op school

Winter Fair voor Serious Request

Open Dag 2014

Pablo Picasso

Spreekbeurt cupcakes maken

Griekse les

Punniken populair in groep 7 en 8

De Pôlle Loop Leeuwarden

Diploma's Engels

OBS de Pôlle

Promofilm voor studenten...

Kerst 2017

disclaimer

Contact