Algemeen

De Pôlle is een 3 talige openbare basisschool, die letterlijk en figuurlijk midden in het dorp Marsum staat. Ongeveer 75 leerlingen bezoeken de school, verdeeld over 4 groepen. In ons gebouw zijn ook peuterspeelzaal de Pikepôlle en de buitenschoolse- en tussenschoolse opvang van Kinderopvang Noord Friesland gevestigd.

Deze site biedt de mogelijkheid om kennis te maken met onze school. Met nieuws, foto's en praktische informatie brengen we u op de hoogte van uiteenlopende onderwerpen. Zie rechts boven van de website. Meer over hoe het onderwijs eruit ziet en wat u als ouders/verzorgers van onze school mag verwachten, kunt u lezen in onze schoolgids. Die is ook volledig op deze site te vinden onder het kopje 'schoolgids'.

De Pôlle is sinds juni 2013 een 3 Talige school. Op dinsdag- en donderdagochtend komt onze native speaker Engels op school en geeft les in alle groepen. Daarnaast zijn er in groep 1 t/m 8 twee Fryske middagen.

Overweegt u uw kind bij ons op school aan te melden neem dan contact op met de interim directeur, Jaap Kort. Mocht u na het lezen van onze site vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag van u.

De Pôlle maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Elan.De stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs, die gevestigd is in Stiens. Achttien scholen in de gemeenten Menameradiel, Het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel, met ieder een eigen gezicht, werken in dit samenwerkingsbestuur aan krachtig onderwijs.

Onze missie : NIEUWSGIERIG-ONTWIKKELEND-VERANTWOORDELIJK

Iedereen doet ertoe          
Everyone matters         

Eltsenien docht derta