Onze Missie en Visie

"Iedereen doet er toe"

De visie van Obs de Pôlle op goed onderwijs is; dat iedereen ertoe doet en dat bij alles wat we doen op school de ontwikkeling van het kind centraal staat! Het team van Obs De Pôlle is oprecht betrokken bij ieder kind. We werken vanuit een positieve levens- en leerhouding. Leerkrachten geven les op een manier waardoor kinderen zich uitgedaagd en betrokken voelen bij hun eigen leerproces. We willen graag de thuisnabije school voor alle kinderen in ons dorp zijn. We willen zorg op maat bieden voor ieder kind binnen de mogelijkheden van onze school. Kinderen moeten de ruimte krijgen om zich zo breed mogelijk en met veel plezier te ontwikkelen: creatief in denken en doen! De school staat middenin in het dorp en zoekt verbintenis met de samenleving. Vanuit onze Visie willen we omzien naar elkaar! 


Voortdurend wordt gesproken en nagedacht over de wijze waarop ons onderwijs kan worden verbeterd. We zien de maatschappij om ons heen veranderen. Passend onderwijs voor elk kind binnen de mogelijkheden van onze school is de uitdaging. Leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen dragen samen zorg voor een omgeving waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 'Nieuwsgierig', 'Verantwoordelijk' en 'Ontwikkelend'zijn hierin de kernwaarden. 
Het is belangrijk dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. We leren de kinderen hun eigen mogelijkheden te gebruiken om zelfstandig, individueel en samenwerkend te leren.  


Basisvaardigheden zijn nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij. Het komend schooljaar zijn we volledig gefocust om onze basiskwaliteit weer op op orde te krijgen. Het schooljaar daarop willen we vanuit een voldoende basis toewerken naar goed onderwijs. Dit schooljaar nemen we ook de tijd om samen met de kinderen en ouders een nieuwe Missie en Visie vorm te geven.