BSO

De werktijden van ouders en schooltijden van kinderen sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan ook nodig. Bij de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen kinderen voor schooltijd en na schooltijd terecht. Ook op vrije schooldagen en in de vakanties is het mogelijk gebruik te maken van de BSO.

Als een kind vanaf 7.00 uur naar de voorschoolse opvang wordt gebracht dan krijgen ze een ontbijt. Maakt u gebruik van zowel de voorschoolse als de tussenschoolse opvang dan krijgen de kinderen ook een lunch. 

Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt de BSO, Voor vragen, aanmeldingen of tarieven kunt u terecht bij de locatieleidster Henriette tel: 0622659564, of op de website van Stichting Kinderopvang Friesland.