GGD Fryslan

Dit doet de GGD op school

 

Samen met het basisonderwijs richt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân zich op de ontwikkeling en gezondheid van alle kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 19 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en stimuleren ook een gezonde levensstijl. We komen regelmatig op school voor zorgoverleggen en voor de gezondheidsonderzoeken bij de kinderen. Samenwerking tussen school, GGD en ouders is een belangrijke voorwaarde om kinderen gezond te laten opgroeien. Goed samenwerken lukt alleen als we elkaar kennen, vertrouwen en bereid zijn om te delen in verantwoordelijkheden, kennis en ervaring. Wij willen u daarom graag laten weten wat wij als GGD voor u en uw zoon en/of dochter kunnen betekenen!

Zie voor meer informatie: Dit doet de GGD op school.