Schoolgids

De schoolgids is een zo volledig mogelijk overzicht, van alles wat deze school tot 'De Pôlle' maakt. De doelstellingen, de visie, de actuele ontwikkelingen, de zorg voor leerlingen, schoolregels, adressen, m.r. en o.v. leden, ouderbijdrage, schooltijden, vakanties enz. Op deze manier denken we dat er een goed beeld ontstaat van De Pôlle, maar vooral dat u goede en duidelijke informatie krijgt. We hopen dat u de gids kritisch leest. Ontbreekt er iets naar uw mening of staat er een stukje niet duidelijk of helder beschreven, laat het ons weten.

In de bijlage kunt u de schoolgids downloaden