Aanmelding en inschrijving

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan het hele jaar. U kunt altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U bent van harte welkom! Als u uw kind wilt aanmelden, ontvangt u via de directeur een intakeformulier. Tijdens het gesprek vormt het intakeformulier de leidraad. Na het gesprek heeft de school 10 weken de tijd om te beoordelen of uw kind ingeschreven wordt. U wordt schriftelijk geïnformeerd over deze beslissing. Kinderen komen in principe bij ons op school op de dag nadat ze vier zijn geworden. Voordat uw kind echt naar school gaat, maakt de leerkracht van groep 1/2 een afspraak voor kennismakingsmomenten met uw kind in de groep. 

Kennismaken of meer informatie? Bel: 058 2541681 of mail naar depolle@elanowg.nl