Aanmelding en inschrijving

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan het hele jaar. U kunt altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U bent van harte welkom!

Ook kunt u het 1e aanmeldformulier invullen. Deze kunt u opsturen of afgeven op school. De directeur neemt binnen 5 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Mocht u na het kennismakingsgesprek en de rondleiding besluiten uw kind in te schrijven, dan kunt u gebruik maken van het definitieve aanmeldingsformulier. Beide formulieren kunt u hier downloaden.

Na de inschrijving van 4-jarigen, maakt de leerkracht van groep 1/2 een afspraak voor kennismakingsmomenten met uw kind in de groep. 

Kennismaken of meer informatie? Bel: 058 2541681 of mail naar depolle@elanowg.nl