Onze Missie en Visie

Worden wie je wil

Wij geloven in een wereld waarin ieder mens de ruimte krijgt om te worden wie hij/zij wil. Wij geloven dat het de bedoeling is dat alle mensen samen leven, elkaar aanvullen, elkaar ruimte geven en samen tot resultaten komen die je alleen niet zou kunnen bereiken. 

Samenleven is een werkwoord 

Wanneer ieder zijn unieke bijdrage levert en daarmee de ander versterkt komt je als groep tot een mooier resultaat. Daarin kan niemand gemist worden. Wij geloven in een school waarin alle kinderen, ouders en leerkrachten samen leven door samen te leren. Daarin heeft ieder zijn eigen lessen te leren en heb je de ander nodig om dat ook daadwerkelijk te doen. Leren doe je zelf, maar niet alleen. Wij geloven in onderwijs waarin jij wordt uitgedaagd om tot concrete resultaten te komen. 

We beloven

Dat wij steeds in beweging zijn, zodat jij de ruimte hebt om samen met de ander uniek te zijn. Dat jij steeds in beweging bent om samen te leren: jouw eigen lessen waar de ander sterker van wordt. Zoals ook wij onze eigen lessen leren waar jij sterker van wordt. 

Waar je ons aan herkent 

Natuurlijk doen we er alles aan om jou voor te bereiden op een zelfstandige plek in het Voortgezet Onderwijs en uiteindelijk de maatschappij. Daar zijn we een school voor. Wat ons echt onderscheidt is dat we in alles: SAMEN RUIMTE MAKEN 

Atijd samen 

Om jezelf te kunnen zijn en om te kunnen leren heb je anderen nodig. Jouw identiteit en jouw kennis ontstaan namelijk in de relatie met anderen. Leren doe je tenslotte zelf, maar niet alleen!

Altijd ruimte 

Leren doe je zelf. Daar heb je dus ook ruimte voor nodig. Die neem je dus. Ruimte voor eigenheid en eigenzinnigheid. Ruimte voor jouw talent en jouw eigen keuzes. Diezelfde Ruimte maak jij ook voor anderen; ook daar leer je van! 

Altijd maken 

Samenleven is een werkwoord. Samen leren ook. Het gaat om wat je maakt: keuzes bijvoorbeeld, of ruimte en ook producten. Het gaat om hoe je samen tot dat resultaat komt. Dat is op realistisch, adaptief en helemaal van de 21ste eeuw.