Opvang (TSO, BSO)

De werktijden van ouders en schooltijden van kinderen sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan ook nodig. Bij de voorschoolse en buitenschoolse opvang (VSO en BSO) kunnen kinderen voor en na schooltijd terecht. Ook  in de vakanties is het mogelijk gebruik te maken van de opvang. De opvang op OBS De Pôlle wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.

Tijdens het overblijven is er een spciaal ingericht lokaal in de school. Ze spelen bij mooi weer buiten of doen een spelletje binnen. Dit onder toezicht van één of twee vaste opvangkracht(en). Voor vragen, aanmeldingen of tarieven kunt u terecht bij de locatieleidster of op de website van Stichting Kinderopvang Friesland.