Opvang (TSO, BSO)

De werktijden van ouders en schooltijden van kinderen sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan ook nodig. Bij de tussenschoolse en buitenschoolse opvang (TSO en BSO) kunnen kinderen voor en na schooltijd en tussen de middag terecht. Ook op vrije schooldagen en in de vakanties is het mogelijk gebruik te maken van de opvang. De opvang op OBS De Pôlle wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.

Als een kind vanaf 7.00 uur naar de voorschoolse opvang wordt gebracht dan krijgen ze een ontbijt. Maakt u gebruik van zowel de voorschoolse als de tussenschoolse opvang dan krijgen de kinderen ook een lunch. 

Tijdens het overblijven eten de kinderen gezamenlijk in de gemeenschapsruimte van de school. Ze spelen bij mooi weer buiten of doen een spelletje binnen. Dit onder toezicht van één of twee vaste opvangkracht(en). Voor vragen, aanmeldingen of tarieven kunt u terecht bij de locatieleidster Henriette tel: 0622659564, of op de website van Stichting Kinderopvang Friesland.