Gymnastiekrooster

De gymlessen worden gegeven in de algemene gymzaal in Marsum, Uniastrjitte 1a.

Woensdag: groep 1 t/m 8, vakleerkracht André van Dellen

Vrijdag: groep 1 t/m 8, vakleerkracht Marco Soeten