Gymnastiekrooster

De gymlessen worden gegeven in de algemene gymzaal in Marsum, Uniastrjitte 1a.

 

Maandag

- groepen 3 t/m 8, groepsleerkracht + inzet buurtsportcoach 

Woensdag

- groep 1 t/m 8, vakleerkracht Johan Haest