Gymnastiekrooster

Maandag groep 3t/m8      - groepsleerkracht + inzet buurtsportcoach 

Woensdag groep 1 t/m8   - Vakleerkracht  Johan Haest