Onderwijsconcept

Op De Pôlle werken we vanuit het model Adaptief Onderwijs. Letterlijk vertaald betekent het woord adapteren aanpassen. Adaptief onderwijs gaat uit van verschillende onderwijsbehoeften bij kinderen en stemt het aanbod daarop af. Het kenmerkt zich door afwisseling in de lessen en aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Adaptief onderwijs voldoet aan een drietal basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. Als deze basisbehoeften vervuld zijn, is een kind actief en gemotiveerd om te leren. In de praktijk betekent dit dat we onze methodes en onze manier van lesgeven zoveel mogelijk vormgeven vanuit het model Adaptief Onderwijs. We zijn ons aan het ontwikkelen om dit model steeds meer vorm te geven in onze dagelijks lespraktijk.