Verlof


De aanvraag extra verlof kunt u indienen via de directie (mail: info@obsdepolle.nl) of via het ouderportaal Social Schools. Informatie over hoe het werkt? Klik hier.


Scholen moeten kinderen vrij geven voor de dagen die ze vanwege hun geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dat geldt ook voor de dagen met dringende familieomstandigheden, zoals een begrafenis of huwelijk of bij andere 'gewichtige omstandigheden'. Het is raadzaam om voor het aanvragen de uitgebreide informatie in de schoolgids hierover nogmaals door te lezen.