Verlof

Voor het aanvragen van extra verlof kunt u terecht bij de directeur van school. Hiervoor worden speciale formulieren gebruikt. Wilt u, indien mogelijk, ruim van te voren het verlof bij de schoolleiding aanvragen.

Scholen moeten kinderen vrij geven voor de dagen die ze vanwege hun geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dat geldt ook voor de dagen met dringende familieomstandigheden, zoals een begrafenis of huwelijk of bij andere 'gewichtige omstandigheden'. Het is raadzaam om voor het aanvragen de uitgebreide informatie in de schoolgids hierover nogmaals door te lezen.