Klachtenregeling

Wij streven naar een goede relatie met ouders en gaan ervan uit dat u ook een goede relatie wilt met de school. Dat is goed voor kind, school en uw gemoedsrust. Als de communicatie tussen ouders en school goed is, kan dat leiden tot minder klachten. Wij vinden het dan ook van groot belang dat u meteen komt als u ergens mee zit. Voordat een klacht bij een klachtencommissie komt, kan er eerst op school gesproken worden om te zoeken naar een oplossing. Het is belangrijk dat u tijdig op school komt. Afwachten draagt vaak niet bij aan een snelle oplossing.

Wanneer het niet lukt om een klacht via een minnelijke weg te schikken, hebben de openbare basisscholen een klachtenregeling. Deze kunt u op school opvragen. Naast onze eigen klachtenregeling, bestaat ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie. Informatie over deze procedure en adresgegevens zijn uiteraard op school verkrijgbaar.