Vrijwillige ouderbijdrage

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kunnen er leuke activiteiten voor de leerlingen georganiseerd worden door de activiteitencommissie.

Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet betalen uitgesloten van deelname aan activiteiten die van deze bijdrage worden bekostigd.

Naast de ouderbijdrage wordt de ouder(s)/verzoger(s) gevraagd een bijdrage te betalen voor schoolreisjes en schoolschaatsen. Ook deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage. 

Ouder(s)/verzorger(s) met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een kindpakket, aan te vragen via Stichting Leergeld: https://leergeldleeuwarden.nl