Vrijwillige ouderbijdrage

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kunnen er leuke activiteiten voor de leerlingen georganiseerd worden door de oudervereninging. Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet betalen uitgesloten van deelname aan activiteiten die van deze bijdrage worden bekostigd. Naast de ouderbijdrage wordt de ouder(s)/verzoger(s) gevraagd een bijdrage te betalen voor schoolreisjes en schoolschaatsen. Ook deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage. Op school kunt u informatie opvragen over “het Kindpakket”. Hier gaat het om een finanaciële tegemoetkomingen voor ouder(s)/verzorger(s) met een laag inkomen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder schooljaar vastgesteld op de zakelijke ouderavond door de aanwezige ouders en de oudervereninging. De vastgestelde ouderbijdrage wordt na de zakelijke ouderavond die plaatsvindt in oktober / november, gecommuniceerd via Social School.