Identiteit

De Pôlle is een openbare school, waar we het belangrijk vinden dat de kinderen zich thuis voelen. Het is een ontmoetingsplaats voor kinderen van elke godsdienst en levensovertuiging. Leerkrachten, leerlingen en ouders scheppen samen een leer- en leefklimaat, waarbij iedereen zich gewaardeerd voelt. Kinderen worden uigedaagd een eigen mening te vormen en daarnaast die van een ander als waardevol te beschouwen. Ieder inidividu is anders, maar door een positief open klimaat kun je elkaar waarderen, stimuleren en respecteren. Onze school geeft de kinderen tijdens de lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs in de groepen,7 en 8 de gelegenheid om de eigen identiteit verder te ontwikkelen. Het volgen van de lessen is vrijwillig, maar vindt plaats onder schooltijd.