Vakgebieden en methodes

Vakgebieden  Methodes  informatie voor ouders 
Nederlandse taal  Staal

www.malmberg.nl

Friese taal 

Spoar 8 / Studio F spelling 

https://spoar8.frl

http://www.studiof.nl/
Lezen

Veilig leren lezen

Beter bij leren / Leescircuit 

www.zwijssen.nl

www.beterbijleren.nl

Engels Take it easy https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy
Rekenen en Wiskunde Pluspunt 4 www.malmberg.nl
Orientatie op jezelf en de wereld / burgerschap

Kwink / Blink 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/

www.blinkwereld.nl
Kunstzinnige orientatie Blink en projecten + deelname kunst en cultuur programma waadhoeke

www.blinkwereld.nl

Bewegingsonderwijs Bewegen samen regelen + inzet vakleerkracht https://www.bewegensamenregelen.nl/